Trasa rowerowa:
Niedźwiedziny – Skoki – Lechlin

   Trasa ma długość około 28 km. Jej cechą charakterystyczną jest zróżnicowanie krajobrazowe w aspekcie form użytkowania i ukształtowania terenu. Atrakcyjność krajobrazowa tej trasy wynika z występowania różnych typów użytkowania terenu co wpływa na jej malowniczość (dominują lasy i tereny rolnicze), dlatego warto ją przejechać o każdej porze roku.

   Na trasie występuje zróżnicowana nawierzchnia: drogi gruntowe, asfaltowe oraz ścieżki rowerowe.

   Trasa cechuję się zróżnicowaną rzeźbą terenu. Dominują płaskie i lekko nachylone odcinki, ale jest tu też kilka stromych zjazdów i podjazdów.

   Do głównych atrakcji trasy zaliczyć można: drewniane kościoły w Rejowcu i Raczkowie, stawy rybne w dolinie Małej Wełny, ścieżkę dydaktyczną „Morasia” w Skokach, zlokalizowany na wzgórzu kościół w Skokach, pomnik przyrody „Aleja Drzew” oraz plac zabaw z turystycznym miejscem przystankowym w Lechlinie.

   

WYBIERZ TRASĘ:Widok 3D trasy!

Pobierz ślad GPX